Folklor Miasta Kominów

Folklor Miasta Kominów

Folklor to nie tylko kultura ludowa związana ściśle z różnymi tradycjami, tak bardzo żywymi niegdyś na wsiach. Folklor może mieć także swój miejski charakter, co bardzo uwidacznia się w historii miasta Łodzi. Nasz projekt ma za zadanie pokazać współczesnym łodzianom, że takie zjawisko istnieje i mamy z nim do czynienia na co dzień, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.

W ramach naszych działań odbędą się: projekcje filmów poprzedzone prelekcją na temat wiejskiej ludności napływowej, z której wykształciła się klasa robotnicza; wycieczki szlakiem starej, drewnianej architektury ukazujące specyfikę życia łódzkich podwórek; spotkania warsztatowe z przedstawicielami ginących zawodów (wikliniarzem, garncarzem); warsztaty tańca miejskiego organizowane dla uczniów w szkołach biorących udział w projekcie oraz koncert adresowany do dorosłych mieszkańców – z udziałem kapeli, a także Zespołu Pieśni i Tańca „Anilana” im. Leszka Woszczyńskiego.
Nasz projekt skierowany jest przede wszystkich do dzieci i młodzieży. Będziemy go współtworzyć z trzema szkołami:  SP 37, SP 170, SP 174.
Czas realizacji: wrzesień-grudzień 2020