Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zadecydowało, że porady psychologiczne oraz prawne udzielane  w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domu Kultury "502", będą świadczone od 19 października br. do odwołania w formie teleporad:

  • Porady psychologiczne: mgr Monika Zaręba tel. 661 267 158,
  • Porady prawne: Kancelaria Królikowski i Wspólnicy  tel. 602 731 100

Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne nie umieszczone na stronie BIP WDK mogą być udostępnione na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695).

Pobierz wniosek o udostępnienie informacji publicznej - plik .pdf

Informujemy, że WDK ma prawo do pobierania opłat z tytułu kosztów poniesionych w związku z udostępnianiem informacji, albo, jeżeli zaistnieje konieczność przekształcenia informacji we wskazaną we wniosku formę.

Wypełniony wniosek należy przesłać pod adres:

WIDZEWSKIE DOMY KULTURY
al. J. Piłsudskiego 133
92-318 Łódź

z dopiskiem „Dostęp do informacji publicznej”

Powrót do strony głównej BIP