Majątek WDK

Na podstawie Polecenia Naczelnika Dzielnicy Łódź-Widzew przekazano do użytkowania budynek Domu Kultury Łódź-Widzew w Łodzi al. Piłsudskiego 133-
Na podstawie Zarządzenia Nr 1642/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2004 przekazano w użytkowanie nieruchomości będące własnością Gminy Łódź, położone w Łodzi przy ul. Niciarnianej 1/3 ( D.K.”Ariadna”), oraz przy ul. Gorkiego 16 (D.K. „502”)

Wartość brutto środków trwałych WDK na dzień 31 maja 2020 - 3 504 677,10 zł

Powrót do strony głównej BIP