Status prawny WDK

Instytucja Widzewskie Domy Kultury działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194);
  • statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LIV/1133/12 z dn.27.XII.2012r.

Akt utworzenia: Decyzja nr 2/81 Naczelnika Dzielnicy Łódź-Widzew z dnia 22 stycznia 1981 w sprawie powołania Dzielnicowego Domu Kultury i utworzenia zakładu budżetowego.

Rejestr Instytucji Kultury: numer RIK 6/92    
Posiada osobowość prawną.

Powrót do strony głównej BIP