Ogłoszenie przetargu - Nowe funkcje łódzkich domów kultury

Remont i przebudowa istniejących budynków w ramach zadania „Nowe funkcje łódzkich domów kultury” wraz z dostawą sprzętu w podziale na 5 części w systemie zaprojektuj i wybuduj


Numer postępowania:
ZIM-DZ.3322.2.2018
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert:
16.02.2018 14:00
Data składania oferty:
16.02.2018 13:00
Data rozstrzygnięcia:
Data unieważnienia:
Informacje dodatkowe:

Załączniki do strony: