16 lutego tanecznie w 502

Z powodu żałoby narodowej potańcówka zostaje przeniesiona na 2 marca. Bilety zachowują ważność.