Dzień Reymonta

Z inicjatywy Marcela Szytenchelma Studio Teatralne „Słup” wraz z Widzewskimi Domami Kultury oraz Gminą Lipce Reymontowskie jest sprawcą całodniowej akcji artystycznej pod nazwą „Dzień Reymonta”, która promuje i popularyzuje Łódź i województwo poprzez wybitnego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla – Władysława Reymonta.

„Dzień Reymonta” to niekonwencjonalna impreza, która ma na celu zainteresowanie społeczności lokalnych i ogólnopolskich własnym dziedzictwem kulturowym i jego ochroną.
„Dzień Reymonta” jest imprezą plenerową, w której uczestniczy 200 wykonawców oraz około 3 tysięcy widzów. Jest imprezą cykliczną, organizowaną rokrocznie, która z roku na rok zyskuje coraz większe uznanie i znaczenie w regionie i kraju.

Całodniowe zdarzenie odbywa się w Łodzi i Lipcach Reymontowskich oraz miejscowościach na trasie specjalnego pociągu, którym podróżują występujący artyści oraz uczestnicy imprezy.

W Lipcach Reymontowskich odbywają się koncerty, happeningi teatralne oraz szereg imprez towarzyszących m.in. kiermasz sztuki ludowej z udziałem twórców ludowych (rzeźba, garncarstwo, haft, wycinanka, zdobnictwo papierowe), wystawy okolicznościowe poświęcone Nobliście.

Po podsumowaniu imprezy widzowie i artyści powrócają tym samym pociągiem specjalnym do Łodzi.

„Dzień Reymonta” w założeniach artystycznych ma być jedną z najważniejszych imprez tego typu w Polsce. Od 17 lat w sposób nietuzinkowy, widowiskowy, teatralno-muzyczny ukazuje i przypomina twórczość samego Władysława Reymonta. Jest doskonałą formą ożywienia świata tamtych lat, promocją artystycznej Łodzi i Lipiec, a także wspólnego uczestnictwa różnych pokoleń.


Marcel Szytenchelm

Dzień Reymonta 2005

 

Dzień Reymonta 2006

 

Dzień Reymonta 2007

 

Dzień Reymonta 2008

 

Dzień Reymonta 2009

 

Dzień Reymonta 2012

 

Dzień Reymonta 2013

 

Dzień Reymonta 2014