Mały Książkomaniak

„Mały książkomaniak” to szereg działań, poprzez które chcemy promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W 2018 roku zrealizowaliśmy już szóstą edycję tego przedsięwzięcia, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

 

„Mały książkomaniak” stanowi kontynuację oraz rozszerzenie dotychczasowych przedsięwzięć promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży realizowanych w Domu Kultury „502”, tj. projektów „Wiosna książkomaniaków”(2010-2012) oraz imprezy „Noc książkomaniaków”  (w partnerstwie z Wydawnictwem Literatura). Przedsięwzięcia te były kilkukrotnie dofinansowywane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja Czytelnictwa oraz środków Miasta Łodzi.

Projekt „Szósty Mały książkomaniak” realizowany był przez Dom Kultury „502” (filia Widzewskich Domów Kultury) od kwietnia do grudnia 2018 roku.

W ramach szóstej edycji „Małego Książkomaniaka” przeprowadziliśmy spotkania autorskie ze znanymi twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, warsztaty twórcze, warsztaty językowe, warsztaty literacko-historyczne z pisarzami, warsztaty muzealno-historyczne organizowane wspólnie z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz bogate w atrakcje imprezy: Inauguracja „Językowy zawrót głowy” , „Czerwcowy Maraton czytania”, Gra terenowa „Koniec języka za przewodnika”, „Historyczne dyktando”, „Literacki happening Małych książkomaiaków”, „Mikołajki ksiażkomaniaka”. Kontynuowaliśmy również akcję „Zaczytane przedszkole”, którą wprowadziliśmy w roku ubiegłym, a która spotkała się z dużym zainteresowaniem współpracujących z nami przedszkoli.


 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, projekt współfinansowany przez Miasto Łódź i firmę Veolia.

Partnerzy projektu: Wydawnictwo Literatura, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Stowarzyszenie Historyczne "Strzelcy Kaniowscy", Zakłady Przemysłów Twórczych Wi-Ma.

Patroni medialni: Czas Dzieci, Miasto Dzieci, Plaster Łódzki.


Zapraszamy na stronę własną projektu www.malyksiazkomaniak.pl oraz na jego profile w portalach społecznościowych:
https://pl-pl.facebook.com/malyksiazkomaniak
https://twitter.com/Ksiazkomaniak

 

Szczegółowy program kolejnej edycji „Małego książkomaniaka” można znaleźć na stronie www.malyksiazkomaniak.pl
Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne

Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne swój początek biorą z warsztatów krajowych organizowanych początkowo dwa razy do roku. Z czasem impreza zaczęła przyjmować międzynarodowy charakter. Po raz pierwszy było to w 1989 roku. Dotychczas gośćmi Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych były m.in. zespoły ludowe z Litwy, Łotwy, Rosji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, Grecji, Izraela, Gruzji, Belgii, Bułgarii, Turcji, Bułgarii.

Czytaj więcej

Dzień Reymonta

Z inicjatywy Marcela Szytenchelma Studio Teatralne „Słup” wraz z Widzewskimi Domami Kultury oraz Gminą Lipce Reymontowskie jest sprawcą całodniowej akcji artystycznej pod nazwą „Dzień Reymonta”, która promuje i popularyzuje Łódź i województwo poprzez wybitnego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla – Władysława Reymonta.

 

 

 

Czytaj więcej

Mały książkomaniak

„Mały książkomaniak” to szereg działań, poprzez które chcemy promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W 2017 roku realizujemy piątą, jubileuszową edycję tego przedsięwzięcia, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

 

 

 

Czytaj więcej

Łódzkie Konfrontacje Taneczne

Łódzkie Konfrontacje Taneczne to przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, który stopniowo z regionalnego stawał się ogólnopolskim konkursem tańca. Uczestniczą w nim zespoły prezentujące różne kategorie i style taneczne. Zespoły startują w trzech kategoriach wiekowych, do 11 lat, 11-15 lat oraz pow. 15 lat.

 

 

 

Czytaj więcej