Mały Książkomaniak

„Mały książkomaniak” to szereg działań, poprzez które chcemy promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W 2016 roku realizujemy już czwartą edycję tego przedsięwzięcia, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

 

„Mały książkomaniak” stanowi kontynuację oraz rozszerzenie dotychczasowych przedsięwzięć promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, realizowanych w Domu Kultury „502”, tj. projektów ”Wiosna książkomaniaków” (2010-2012) oraz imprezy „Noc książkomaniaków” (w partnerstwie z Wydawnictwem Literatura). Przedsięwzięcia te były kilkukrotnie dofinansowywane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja czytelnictwa oraz środków Miasta Łodzi. Autorką i realizatorką tych działań jest Jadwiga Mostowska.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, w programie „Małego książkomaniaka” 2016 przewidziane są spotkania autorskie ze znanymi twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz bogate w atrakcje imprezy: „Wiosna książkomaniaków”, „Dzień Dziecka z książką” oraz  „Mikołajki książkomaniaka”. Ponownie istotnym elementem naszego przedsięwzięcia będzie Klub Małego Książkomaniaka – akcja, do której zapraszamy przedszkola, szkoły, centra zajęć pozaszkolnych oraz świetlice. Kluby Małego Książkomaniaka, które zawiążą się w tych placówkach, otrzymywać będą do wykonania różne zadania, zaś najlepszy i najaktywniejszy z Klubów pod koniec 2016 roku zostanie nagrodzony specjalną nagrodą i otrzyma tytuł Najlepszego Klubu Małego Książkomaniaka 2016 r. Już teraz wiele z Klubów, które zawiązały się jeszcze podczas poprzednich edycji „Małego książkomaniaka” w 2013, 2014 i 2015roku, zgłosiło chęć dalszego udziału w naszym przedsięwzięciu. Liczymy jednak także na nowe zgłoszenia Klubów z Łodzi i regionu.

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Miasta Łodzi oraz firmy Veolia.Zapraszamy na stronę własną projektu www.malyksiazkomaniak.pl oraz na jego profile w portalach społecznościowych:
https://pl-pl.facebook.com/malyksiazkomaniak
https://twitter.com/Ksiazkomaniak

Szczegółowy program kolejnej edycji „Małego książkomaniaka” można znaleźć na stronie www.malyksiazkomaniak.pl
Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne

Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne swój początek biorą z warsztatów krajowych organizowanych początkowo dwa razy do roku. Z czasem impreza zaczęła przyjmować międzynarodowy charakter. Po raz pierwszy było to w 1989 roku. Dotychczas gośćmi Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych były m.in. zespoły ludowe z Litwy, Łotwy, Rosji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, Grecji, Izraela, Gruzji, Belgii, Bułgarii, Turcji, Bułgarii.

Czytaj więcej

Dzień Reymonta

Z inicjatywy Marcela Szytenchelma już kilkanaście razy z rzędu Studio Teatralne „Słup” wraz z Widzewskimi Domami Kultury oraz Gminą Lipce Reymontowskie jest sprawcą całodniowej akcji artystycznej pod nazwą „Dzień Reymonta”, która promuje i popularyzuje Łódź i województwo poprzez wybitnego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla – Władysława Reymonta.

 

 

 

Czytaj więcej

Mały książkomaniak

„Mały książkomaniak” to szereg działań, poprzez które chcemy promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W 2016 roku realizujemy już czwartą edycję tego przedsięwzięcia, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

 

 

 

Czytaj więcej

Łódzkie Konfrontacje Taneczne

Łódzkie Konfrontacje Taneczne to przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, który stopniowo z regionalnego stawał się ogólnopolskim konkursem tańca. Uczestniczą w nim zespoły prezentujące różne kategorie i style taneczne. Zespoły startują w trzech kategoriach wiekowych, do 11 lat, 11-15 lat oraz pow. 15 lat.

 

 

 

Czytaj więcej