Mały Książkomaniak

„Mały książkomaniak” to szereg działań, poprzez które chcemy promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W 2017 roku realizujemy już piątą, jubileuszową edycję tego przedsięwzięcia, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

 

„Mały książkomaniak” stanowi kontynuację oraz rozszerzenie dotychczasowych przedsięwzięć promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, realizowanych w Domu Kultury „502”, tj. projektów ”Wiosna książkomaniaków” (2010-2012) oraz imprezy „Noc książkomaniaków” (w partnerstwie z Wydawnictwem Literatura). Przedsięwzięcia te były kilkukrotnie dofinansowywane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja czytelnictwa oraz środków Miasta Łodzi. Autorką i realizatorką tych działań jest Jadwiga Mostowska.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, projekt „5. Mały książkomaniak” realizowany będzie przez Dom Kultury „502” (filię Widzewskich Domów Kultury) i ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W programie piątej edycji „Małego książkomaniaka” przewidziane są spotkania autorskie ze znanymi twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, warsztaty twórcze, warsztaty literacko-historyczne organizowane wspólnie z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz bogate w atrakcje imprezy: „5. Urodziny Małego książkomaniaka”, „Maraton czytania”, „Mikołajki książkomaniaka”. Po raz kolejny prowadzić będziemy, skierowaną do szkól i przedszkoli akcję Klub Małego Książkomaniaka. Nowością tej edycji będą działania polegające na głośnym czytaniu książek z serii „A to historia” przez aktorów teatralnych. Pierwsze z nich: „A to historia! Zaczytane przedszkole” jest skierowane do przedszkolaków, natomiast drugie realizowane we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej UMŁ „A to historia! Wakacyjne parkowe czytanie”, ma stanowić ciekawą alternatywę spędzania przez dzieci czasu wolnego. We wrześniu zarejestrujemy literackiego flash moba, który będzie atrakcyjnym materiałem promującym naszą akcję.

„Mały książkomaniak” 2017 jest współfinansowany przez Miasto Łódź oraz Veolię.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęli:
Radio Łódź, Czas Dzieci, Miasto Dzieci, Dziennik Łódzki i Plaster Łódzki.

Partnerzy: Wydawnictwo Literatura, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.


Zapraszamy na stronę własną projektu www.malyksiazkomaniak.pl oraz na jego profile w portalach społecznościowych:
https://pl-pl.facebook.com/malyksiazkomaniak
https://twitter.com/Ksiazkomaniak

 

Szczegółowy program kolejnej edycji „Małego książkomaniaka” można znaleźć na stronie www.malyksiazkomaniak.pl
Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne

Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne swój początek biorą z warsztatów krajowych organizowanych początkowo dwa razy do roku. Z czasem impreza zaczęła przyjmować międzynarodowy charakter. Po raz pierwszy było to w 1989 roku. Dotychczas gośćmi Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych były m.in. zespoły ludowe z Litwy, Łotwy, Rosji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, Grecji, Izraela, Gruzji, Belgii, Bułgarii, Turcji, Bułgarii.

Czytaj więcej

Dzień Reymonta

Z inicjatywy Marcela Szytenchelma Studio Teatralne „Słup” wraz z Widzewskimi Domami Kultury oraz Gminą Lipce Reymontowskie jest sprawcą całodniowej akcji artystycznej pod nazwą „Dzień Reymonta”, która promuje i popularyzuje Łódź i województwo poprzez wybitnego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla – Władysława Reymonta.

 

 

 

Czytaj więcej

Mały książkomaniak

„Mały książkomaniak” to szereg działań, poprzez które chcemy promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W 2017 roku realizujemy piątą, jubileuszową edycję tego przedsięwzięcia, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

 

 

 

Czytaj więcej

Łódzkie Konfrontacje Taneczne

Łódzkie Konfrontacje Taneczne to przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, który stopniowo z regionalnego stawał się ogólnopolskim konkursem tańca. Uczestniczą w nim zespoły prezentujące różne kategorie i style taneczne. Zespoły startują w trzech kategoriach wiekowych, do 11 lat, 11-15 lat oraz pow. 15 lat.

 

 

 

Czytaj więcej