Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne

Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne swój początek biorą z warsztatów krajowych organizowanych początkowo dwa razy do roku. Z czasem impreza zaczęła przyjmować międzynarodowy charakter. Po raz pierwszy było to w 1989 roku. Dotychczas gośćmi Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych były m.in. zespoły ludowe z Litwy, Łotwy, Rosji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, Grecji, Izraela, Gruzji, Belgii, Bułgarii, Turcji, Bułgarii.

Warsztaty stały się okazją wspólnej wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni, a przede wszystkim dały możliwość zapoznania się z folklorem i kulturą innych państw oraz stworzyły również możliwość promocji Polski, Łodzi i naszej rodzimej bogatej kultury ludowej na arenie międzynarodowej.
Zespoły biorące udział w Warsztatach prezentują swój program artystyczny na licznych koncertach w Łodzi i w innych  miastach regionu, a w czasie wolnym zwiedzają Łódź i okolicę, uczestniczą w imprezach integracyjnych oraz poznają polskie tańce ludowe i narodowe.
Warsztaty są wyjątkową okazją do zapoznania się z tradycją, obrzędowością i folklorem naszych bliższych i dalszych sąsiadów. Tętniące energią, barwne widowiska i atmosfera fiesty przykuwają uwagę publiczności.
Proponowany przez naszych zagranicznych gości program artystyczny umila czas całym rodzinom, będąc dla nich nie tylko atrakcyjną formą rozrywki, ale także wyjątkową lekcją etnografii i unikatowej kultury.
Od początku głównym organizatorem Warsztatów są Widzewskie Domy Kultury, a gospodarzem Dom Kultury „Ariadna” i Zespół Pieśni i Tańca "Anilana" im. Leszka Woszczyńskiego. Inicjatorem i pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był pan Leszek Woszczyński - wybitny choreograf, znawca folkloru i założyciel zespołu "Anilana".
Od 1995 roku współorganizatorem Warsztatów jest Centrum Kultury Młodych i Zespół Pieśni i Tańca "Łódź".
Każda edycja Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych cieszy się dużym zainteresowaniem.

Występy zagranicznych gości przyciagają publiczność, która z dużym zainteresowaniem podziwia narodowy, niekiedy wręcz egzotyczny folklor innych krajów. Wzrasta prestiż Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych i stają się one jedną z ważniejszych imprez w mieście.

Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne

Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne swój początek biorą z warsztatów krajowych organizowanych początkowo dwa razy do roku. Z czasem impreza zaczęła przyjmować międzynarodowy charakter. Po raz pierwszy było to w 1989 roku. Dotychczas gośćmi Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych były m.in. zespoły ludowe z Litwy, Łotwy, Rosji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, Grecji, Izraela, Gruzji, Belgii, Bułgarii, Turcji, Bułgarii.

Czytaj więcej

Dzień Reymonta

Z inicjatywy Marcela Szytenchelma Studio Teatralne „Słup” wraz z Widzewskimi Domami Kultury oraz Gminą Lipce Reymontowskie jest sprawcą całodniowej akcji artystycznej pod nazwą „Dzień Reymonta”, która promuje i popularyzuje Łódź i województwo poprzez wybitnego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla – Władysława Reymonta.

 

 

 

Czytaj więcej

Mały książkomaniak

„Mały książkomaniak” to szereg działań, poprzez które chcemy promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W 2019 roku zrealizowaliśmy już siódmą edycję tego przedsięwzięcia, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

 

 

 

Czytaj więcej

Łódzkie Konfrontacje Taneczne

Łódzkie Konfrontacje Taneczne to przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, który stopniowo z regionalnego stawał się ogólnopolskim konkursem tańca. Uczestniczą w nim zespoły prezentujące różne kategorie i style taneczne. Zespoły startują w trzech kategoriach wiekowych, do 11 lat, 11-15 lat oraz pow. 15 lat.

 

 

 

Czytaj więcej