Mały Książkomaniak

„Mały książkomaniak” to szereg działań, poprzez które chcemy promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W 2019 roku zrealizowaliśmy już siódmą edycję tego przedsięwzięcia, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

 

„Mały książkomaniak” stanowi kontynuację oraz rozszerzenie dotychczasowych przedsięwzięć promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży realizowanych w Domu Kultury „502”, tj. projektów „Wiosna książkomaniaków”(2010-2012) oraz imprezy „Noc książkomaniaków”  (w partnerstwie z Wydawnictwem Literatura).

"Mały książkomaniak” to projekt promujący czytelnictwo wśród dzieci, który jest prowadzony przez Widzewskie Domy Kultury  od 2013 roku.  Składa się z szeregu różnorodnych działań – spotkań autorskich z pisarzami literatury dziecięcej, warsztatów twórczych, literackich akcji i imprez, poprzez które chcemy zachęcić uczestników do częstszego sięgania po wartościową literaturę. Podczas trwania każdej edycji zapraszamy do udziału dzieci ze szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic, centrów zająć pozaszkolnych, by przyłączyły się do Klubów Małego Książkomaniaka. Podczas każdej edycji  Kluby czytelnicze wykonują różnorodne literackie zadania, a w czasie grudniowego finału – "Mikołajek książkomaniaka” walczą o tytuł najlepszego i najaktywniejszego Klubu. W projekcie biorą udział dzieci z Miasta Łodzi i regionu łódzkiego. Od początku trwania tego przedsięwzięcia współpracujemy z instytucjami i firmami, jedną z nich jest Wydawnictwo Literatura, które rokrocznie wspiera nas w różnorodnych działaniach, współorganizując  konkursy literackie czy spotkania autorskie. Wszystkie dotychczasowe edycje oraz bieżące działania są przez nas aktualizowane na stronie internetowej projektu: www.malyksiazkomaniak.pl
 

 

Projekt jest finansowany przez Miasto Łódź oraz firmę Veolia. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury.

Patroni medialni: Czas Dzieci, Miasto Dzieci, Plaster Łódzki.


Zapraszamy na stronę własną projektu www.malyksiazkomaniak.pl oraz na jego profile w portalach społecznościowych:
https://pl-pl.facebook.com/malyksiazkomaniak
https://twitter.com/Ksiazkomaniak

 

Szczegółowy program kolejnej edycji „Małego książkomaniaka” można znaleźć na stronie www.malyksiazkomaniak.pl