Dom Kultury "502"

Warsztaty twórcze dla dzieci młodszych

Proponujemy następujące warsztaty twórcze dla szkół i przedszkoli. Zajęcia w grupach zorganizowanych trwają ok. 2  godzin. Terminy (godziny przedpołudniowe) do ustalenia.
Informacje i zapisy:
Dom Kultury "502"

Rzecz o budowaniu
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i klasy 1 szkoły podstawowej

 • Zajęcia przybliżające zagadnienia architektury i budownictwa.
 • Dzieci poznają podstawowe pojęcia i zagadnienia, podejmują próbę planowania przestrzennego na wielkowymiarowej płaszczyźnie oraz stworzenia budowli przestrzennej z prostych elementów (działania grupowe w konwencji zabawy).
 • Zajęcia bogato ilustrowane przeźroczami.

ALBUM - „Łódzkie ścieżki”
Warsztaty dla dzieci szkoły podstawowej

 • Zwiedzanie Łodzi połączone z działaniami warsztatowymi w wyniku których powstaje pamiątkowa księga – album.
 • Celem jest przybliżenie wizerunku Łodzi, pogłębienie wiadomości o historii i tradycjach Łodzi oraz skłonienie do stworzenia osobistego stosunku uczestników do rodzinnego miasta.
 • Działania plastyczne podejmowane w trakcie zwiedzania uwieczniają osobiste doznania uczestników tworząc zbiór specyficznych reportaży.
 • Opracowane i opatrzone komentarzem dzieła, zebrane w formie księgi stanowić mogą cenną pamiątkę.
 • Zajęcia przewidziane jako cykl 6 – 8 spotkań (do uzgodnienia).

Mity - o tym jak powstała Ziemia
Warsztaty dla dzieci szkół podstawowych

 • Zajęcia wprowadzające w świat mitów dotyczących powstania Ziemi pochodzących z różnych rejonów świata.
 • Zajęcia wzbogacone prezentacją zdjęć astronomicznych i naukowych hipotez na temat powstania Ziemi.
 • Praca plastyczna - komiks o historii powstania ziemi, wykonany w oparciu o wybraną wersję.
 • Próba określenia własnego stosunku do różnorodności podań.

Światło - białe czy kolorowe
Warsztaty w wersji dla dzieci przedszkolnych i dla dzieci starszych klas szkoły podstawowej.

 • Spotkanie z zagadnieniami z optyki (w oparciu o wspólnie wykonywane doświadczenia) - podstawowe zasady widzenia, oraz widzenia barw i powstawania kolorów (synteza, substrakcja).
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniu praktycznym – działania plastyczne – ćwiczenia w użyciu barw – barwy światła, kolory pigmentów, barwy podstawowe i wtórne.
 • W zależności od wieku dzieci również zagadnienia kontrastu symultanicznego barw.
 • Zajęcia opierają się na doświadczeniach oraz działaniach z farbami.

Zaproście mnie do stołu
Warsztaty w wersji dla dzieci szkół podstawowych i wersja dla młodzieży gimnazjalnej.
Codzienny mebel – stanowi podstawę do rozważań na temat potrzeby dialogu między ludźmi, sposobami porozumiewania się i ważności wzajemnego podejmowania rozmowy i zrozumienia. Ćwiczenia w pozawerbalnym porozumiewaniu się, działania z plastyki przestrzennej, z wykorzystaniem cytatów z literatury i sztuk wizualnych.


Światło i cień – (teatr cieni)
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej

 • Zajęcia wykorzystujące efekt powstawania cienia.
 • Podjęcie prób wystąpień parateatralnych z wykorzystaniem ruchu i scenografii teatru cieni.
 • Po próbach scenicznych i poznaniu możliwości wykonanie krótkich etiud z wykorzystaniem efektu cienia, jego kształtu i ruchu, oraz efektów kolorystycznych.
 • Zajęcia w formie zabawy, ogólnorozwojowe.

Rytmy – mój rytm, rytm Ziemi
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej

 • Zajęcia zwracające uwagę na cykl przemian w przyrodzie, miejsce człowieka w rytmie tych zmian.
 • Zabawy i działania plastyczne.

„Wóz z sianem”
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej

 • Spotkanie z jednym dziełem – Hieronima Boscha „Wóz z sianem” stanowiącym podstawę do refleksji nad postawami moralnymi.
 • Zajęcia w formie zabawy i działań plastyczno – ruchowych.

Linia – kreska
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej

 • Pojęcie linii stanowi pretekst do rozważań, poszukiwań różnych kontekstów i znaczeń (działania z pogranicza zabawy i plastyki rozwijające wyobraźnię dziecka i zdolności kojarzeniowe).
 • Działania plastyczne zapoznające z różnymi technikami wykonywania linii w plastyce – różnorodność narzędzi i efektów).

Papier
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej

 • Czerpanie papieru.
 • Wykonanie ozdobnej kartki papieru.
 • Krótka historia powstawania papieru. Papier dawniej i dzisiaj.

Druk – co to jest?
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej

 • krótka historia powstania druku – od stempla do ruchomej czcionki,
 • sposoby drukowania dawniej i dzisiaj (ćwiczenia),
 • poznanie pojęcia odbitki graficznej,
 • wykonanie samodzielne matrycy graficznej i odbitki;
 • możliwość wykonania „księgi” z odbitkami prac dzieci.

Płaskie, wklęsłe czy wypukłe?
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej

 • Warsztaty rzeźbiarskie (glina).
 • Wprowadzenie pojęcia płaskiej figury i bryły, rzeźby pełnej, popiersia, płaskorzeźby, ceramiki.
 • Ćwiczenia w wykonaniu bryły przestrzennej – naczyń, rzeźb pełnych.
 • Zajęcia ilustrowane przeźroczami.