Salonik poetycki "Ogród Przemian"

Z ludźmi jest tak, jak z roślinami. Ludzie i rośliny potrzebują do życia światła, odpowiedniego gruntu, właściwego odżywiania i dobrego sąsiedztwa.

W Ogrodzie Przemian możesz znaleźć dla siebie zarówno odpowiedni grunt, jak i warunki do swojego rozwoju. Ogród Przemian jest otwarty dla początkujących i dojrzałych poetów, a także dla miłośników poezji. Razem będziemy przemieniali słowa w wiersze i poezję.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w soboty i każde ma swój temat przewodni:

  • 17 listopada 2018r godz. 15.00    Dobrowolna skromność
  • 8 grudnia 2018r godz. 15.00      Gwiazdka


Spotkania prowadzi Grażyna Cebo-Więcek, będąca członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich – poetka i malarka, animatorka wydarzeń kulturalnych, przede wszystkim poetycko-muzycznych, działająca na tym polu od ponad 20 lat.