Towarzystwo śpiewacze "Anna"

Zespół seniorów kierowany przez Stanisława Krystka.
Grupę tworzą ludzie w wieku dojrzałym, których łączy zamiłowanie do śpiewania, chęć dostarczania wzruszeń i wrażeń artystycznych, radość płynąca ze wspólnych spotkań, wzajemna przyjaźń, aktywność twórcza i chęć niebanalnego spędzania srebrnych lat.
Podczas swojej działalności artystycznej zespół prezentował się na konkursach regionalnych i ogólnopolskich zdobywając nagrody i wyróżnienia, ponadto zaistniał w TV prezentując samodzielny recital.
„Anna” znana jest również jako grupa koncertująca dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej, zatem często można ją usłyszeć w Domach Opieki Społecznej czy Domach Dziennego Pobytu, dla rencistów i emerytów- zawsze bawi żartobliwymi scenkami, skeczami, wzrusza lirycznym śpiewem, a repertuarem przywołuje wspomnienia z lat młodości.

Zapraszamy rencistów, emerytów i wszystkie chętne dorosłe osoby, które potrafią śpiewać lub zabawiać dowcipem. Cotygodniowe spotkania poświęcone są doskonaleniu dotychczas przygotowanych programów i opracowywaniu nowych. Próby zespołu, to również okazja do spotkań towarzyskich przy kawie i słodyczach oraz okazja  do niebanalnego spędzenie czasu i poznania nowych osób.


W repertuarze:

  • piosenki popularne,
  • folklor łódzki,
  • piosenki o kobietach i dla kobiet,
  • pieśni patriotyczne, piosenki o miłości,
  • arie operetkowe i piosenki z lat 40-tych i 50-tych,
  • kolędy i pastorałki,
  • piosenki biesiadne i frywolne.


Głównym przesłaniem zespołu jest umilanie czasu ludziom starszym, chorym i samotnym, zatem regularnie organizowane są koncerty gościnne w innych placówkach.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 12.00-14.00.