Widzewski bank pomysłów na kulturę

22 czerwca 2017 w Domu Kultury "Ariadna" Komisja oceniająca dokonała oceny merytorycznej 18 wniosków zgłoszonych do konkursu inicjatyw w projekcie „Widzewski bank pomysłów na kulturę” w ramach programu Dom Kultury +. Zgodnie z Regulaminem do ewentualnej realizacji zostało wybranych 7 inicjatyw, które uzyskały najwyższą ilość punktów:

  1. SLOW – Dynamika zdrowia
  2. WidzewskieSploty
  3. Zmajstrujmy coś razem
  4. Łódź łączy pokolenia Widzew
  5. 60+ w kontakcie
  6. Twórcza Jesień
  7. Strefa relaksu

Gratulujemy wnioskodawcom. Skontaktujemy się z autorami wybranych wniosków w celu uzgodnienia zasad finansowania inicjatyw oraz negocjacji budżetów.

Do pobrania:

  • Protokół obrad Komisji oceniającej - plik *.pdf

 


Poniżej publikujemy raport z badania potrzeb kulturalnych, zasobów i potencjału społeczności lokalnej Widzewa przeprowadzonego w ramach realizacji projektu „Widzewski bank pomysłów na kulturę”, który jest rezultatem badań ankietowych, które przeprowadziliśmy w ramach projektu na terenie Widzewa.

Do pobrania: Protokół z posiedzenia zespołu oceniającego

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniach, wypełnili ankietę oraz uczestniczyli w spotkaniach i warsztatach informacyjnych. Specjalne podziękowania kierujemy do doktorantów i studentów ze Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Etnologów "Wagabunda" z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ za pomoc w przeprowadzaniu badań ankietowych.


Pobierz raport