Edukacja regionalna

Cykle warsztatów z wykorzystaniem metod aktywizujących w pracy z grupą dla klas I-VI.
Opracowanie i realizacja - mgr Beata Arabska

Proponowane cykle warsztatów są adresowane do nauczycieli poszukujących interesujących i nowych form realizacji programu ścieżki regionalnej w praktyce edukacyjnej. Wykorzystywane metody pracy sprzyjają nawiązywaniu kontaktów w grupie, pozwalają na wymianę pomysłów w atmosferze twórczej współpracy, ułatwiają zdobycie nowych wiadomości i umiejętności  uczniów

Cykl I
„Krajobrazy Polski – wędrówki regionalne”


Cele

 • popularyzacja wybranych treści dotyczących tradycji i kultury polskiej
 • poszerzenie zainteresowań twórczością ludową i folklorem
 • wzbogacenie wiedzy uczniów na temat regionu z wykorzystaniem metod aktywizujących
 • kultywowanie tradycji ludowej jako sposób na rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci
 • zdobywanie wiedzy niezbędnej do uczestnictwa w Festiwalu Regionalnym, będącym podsumowaniem cyklu


Treści edukacyjne

 • ogólna charakterystyka geograficzna, historyczna i kulturowa wybranych regionów etnograficznych
 • zapoznanie z folklorem (strój ludowy, tańce ludowe i narodowe)
 • wykorzystanie elementów sztuki ludowej jako inspiracji do działań plastycznych


Formy aktywności twórczej

 • popularyzacja treści regionalnych z wykorzystaniem metod aktywizujących
 • tworzenie prac plastycznych inspirowanych sztuką ludową
 • nauka tańców narodowych i regionalnych


Tematyka warsztatów
1. Blisko nas

 • poznajemy regiony etnograficzne województwa łódzkiego-region łowicki, sieradzki, opoczyński
 • poznajemy stroje ludowe w/w regionów
 • spotkanie z folklorem-nauka tańca „Chodzony”
 • działania plastyczne inspirowane sztuką ludową-wycinanka

2. Podróże dalekie i bliskie

 • poznajemy ciekawe regiony etnograficzne-Kujawy, Kurpie, Lubelszczyzna
 • poznajemy stroje ludowe w/w regionów-nauka tańca narodowego „Kujawiak”
 • inspiracje ludowe w działaniach plastycznych-wykonanie palmy kurpiowskiej

3. To, co znane i nieznane

 • poznajemy folklor Krakowiaków, Górali Podhalańskich i Górali Sądeckich
 • poznajemy stroje ludowe w/w regionów
 • nauka tańca narodowego-„Krakowiak”
 • poznajemy tradycyjne malarstwo na szkle

Cykl II
„Magiczne miejsca w najbliższej okolicy”

Cele

 • popularyzacja wybranych treści , dotyczących historii,  tradycji i kultury "małej ojczyzny"
 • poszukiwanie i utrwalanie informacji na temat ciekawych miejsc w Łodzi i województwie łódzkim
 • wzbogacenie wiedzy uczniów na temat Łodzi i regionu z wykorzystaniem metod aktywizujących
 • wskazywanie ciekawych form organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z zakresu turystyki i krajoznawstwa


Treści edukacyjne

 • poznanie ciekawych miejsc, związanych z tradycją łodzi przemysłowej
 • wiedza na temat sławnych ludzi i ich związków z naszym miastem
 • ogólna charakterystyka geograficzna , historyczna i kulturowa miejsc, leżących w "środku Polski"
 • przygotowanie trasy wycieczki do wybranych miejsc w Łodzi i regionie


Formy aktywności twórczej

 • poszukiwanie informacji z wykorzystaniem materiałów promocyjnych i ikonograficznych
 • praca z planem i mapą
 • działania plastyczne utrwalające zdobyta wiedzę
 • współdziałanie w grupach problemowy
 • przygotowanie dokumentacji o Łodzi i regionie   


Tematyka warsztatów

1. Spacer z Panem Tuwimem

 • zapoznanie z fragmentami poematu „Kwiaty polskie”
 • biografia twórcy związanego z naszym miastem
 • Łódź dawniej i dziś – pejzaże miasta
 • wykonywanie kwiatów z papieru

2. Sekrety „Ziemi obiecanej”

 • "w obiektywie fotoreportera" –  poznanie najciekawszych miejsc w Łodzi i wskazanie ich związków z historią i tradycją miasta
 • przypomnienie wybranych wydarzeń z historii miasta podczas przygotowywanych albumu o Łodzi
 • sławni ludzie naszego miasta – wybrane fragmenty biografii i ich krótkie omówienie

3. Odkrywamy tajemnice łódzkiej secesji

 • wizyta w pracowni malarza z przełomu XIX/XX wieku
 • zapoznanie z wybranymi obiektami architektury Łodzi
 • krótka charakterystyka secesji w architekturze
 • opracowanie pamiątkowego albumu o szlakach secesji łódzkiej


Cykl III
„Polskie świętowanie”   


Cele

 • zapoznanie dzieci i młodzieży z tradycją świętowania w różnych regionach Polski
 • kultywowanie obrzędów i obyczajów w rodzinie i środowisku lokalnym inspirowanych tradycyjną kulturą ludową
 • uświadomienie młodemu pokoleniu wartości płynących z podtrzymywania więzi międzypokoleniowej


Treści edukacyjne

 • rodzinne świętowanie wczoraj i dziś
 • obyczaje i obrzędy świąteczne w różnych regionach polski
 • symbolika świąteczna - elementy dekoracyjne i rekwizyty obrzędowe


Formy aktywności twórczej

 • wykorzystanie różnych źródeł informacji do wzbogacenia wiedzy na temat tradycji polskiej
 • wykonanie  plac plastycznych inspirowanych sztuką ludową
 • tworzenie słownika pojęć etnograficznych


Tematyka warsztatów

1. „Polskie Gody” – spotkanie z tradycja bożonarodzeniową

 • zdobywanie informacji na temat świętowania dawniej i dziś
 • odgrywanie scenek ilustrujących przygotowanie do świąt
 • wykonywanie ozdób choinkowych

2. „Zapusty-czyli polski karnawał”

 • poznajemy sposoby kolędowania w różnych regionach Polski
 • zabawy zapustne-odgrywanie ról przebierańców
 • nauka tańców ludowych


Informacje i zapisy:
tel. 510 313 310
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.