Łódzkie Konfrontacje Taneczne

Łódzkie Konfrontacje Taneczne to przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, który stopniowo z regionalnego stawał się ogólnopolskim konkursem tańca. Od 2018r. do rywalizacji włączyli się soliści. Uczestniczą  prezentują różne kategorie i style taneczne w trzech kategoriach wiekowych, do 11 lat, 12-15 lat oraz pow. 16 lat.

Główne cele przedsięwzięcia to:

  • konfrontacja i prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,
  • popularyzacja różnorodnych form tanecznych i ich walorów wychowawczych,
  • integracja osób i grup tanecznych tworzących i upowszechniających kulturę taneczną,
  • wymiana pomysłów i doświadczeń oraz inspiracja do poszukiwań nowych form wypowiedzi artystycznej,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem.

Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku. Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Gościliśmy zespoły i solistów z całej Polski. Młodzi tancerze mają możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z rówieśnikami oraz nauczenia się zasad współzawodnictwa i fair play podczas wspólnej zabawy i wzajemnego dopingu.
Ważnym elementem Łódzkich Konfrontacji Tanecznych są Warsztaty Taneczne organizowane dla tancerzy i instruktorów tańca. Ich celem jest doskonalenie umiejętności
w wybranych technikach tanecznych, podnoszenie kwalifikacji oraz kontakt z wybitnymi choreografami i pedagogami tańca, również z zagranicy.

Dotychczas warsztaty prowadzili między innymi : Krystyna Frąckowiak, Alassan Wat,  Anna Kaczmarczyk ,Grzegorz Kaczmarczyk, Piotr Bańkowski, János  Lakatos, Marta Pietruszka, Karolina Garbacik, Piotr Jagielski, Anna Piotrowska, Edward Różycki, Grzegorz Pańtak, Jean Claude Marignale oraz Tamara McLorg.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA XX Łódzkich Konfrontacji Tanecznych do pobrania: