Łódzkie Konfrontacje Taneczne

Łódzkie Konfrontacje Taneczne to przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, który stopniowo z regionalnego stawał się ogólnopolskim konkursem tańca. Od 2018r. do rywalizacji włączyli się soliści. Uczestniczą  prezentują różne kategorie i style taneczne w trzech kategoriach wiekowych, do 11 lat, 12-15 lat oraz pow. 16 lat.

Główne cele przedsięwzięcia to:

  • konfrontacja i prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,
  • popularyzacja różnorodnych form tanecznych i ich walorów wychowawczych,
  • integracja osób i grup tanecznych tworzących i upowszechniających kulturę taneczną,
  • wymiana pomysłów i doświadczeń oraz inspiracja do poszukiwań nowych form wypowiedzi artystycznej,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem.

Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku. Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Gościliśmy zespoły i solistów z całej Polski. Młodzi tancerze mają możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z rówieśnikami oraz nauczenia się zasad współzawodnictwa i fair play podczas wspólnej zabawy i wzajemnego dopingu.
Ważnym elementem Łódzkich Konfrontacji Tanecznych są Warsztaty Taneczne organizowane dla tancerzy i instruktorów tańca. Ich celem jest doskonalenie umiejętności
w wybranych technikach tanecznych, podnoszenie kwalifikacji oraz kontakt z wybitnymi choreografami i pedagogami tańca, również z zagranicy.

Dotychczas warsztaty prowadzili między innymi : Krystyna Frąckowiak, Alassan Wat,  Anna Kaczmarczyk ,Grzegorz Kaczmarczyk, Piotr Bańkowski, János  Lakatos, Marta Pietruszka, Karolina Garbacik, Piotr Jagielski, Anna Piotrowska, Edward Różycki, Grzegorz Pańtak, Jean Claude Marignale oraz Tamara McLorg.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA XX Łódzkich Konfrontacji Tanecznych do pobrania:

Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne

Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne swój początek biorą z warsztatów krajowych organizowanych początkowo dwa razy do roku. Z czasem impreza zaczęła przyjmować międzynarodowy charakter. Po raz pierwszy było to w 1989 roku. Dotychczas gośćmi Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych były m.in. zespoły ludowe z Litwy, Łotwy, Rosji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, Grecji, Izraela, Gruzji, Belgii, Bułgarii, Turcji, Bułgarii.

Czytaj więcej

Dzień Reymonta

Z inicjatywy Marcela Szytenchelma Studio Teatralne „Słup” wraz z Widzewskimi Domami Kultury oraz Gminą Lipce Reymontowskie jest sprawcą całodniowej akcji artystycznej pod nazwą „Dzień Reymonta”, która promuje i popularyzuje Łódź i województwo poprzez wybitnego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla – Władysława Reymonta.

 

 

 

Czytaj więcej

Mały książkomaniak

„Mały książkomaniak” to szereg działań, poprzez które chcemy promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W 2019 roku zrealizowaliśmy już siódmą edycję tego przedsięwzięcia, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

 

 

 

Czytaj więcej

Łódzkie Konfrontacje Taneczne

Łódzkie Konfrontacje Taneczne to przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, który stopniowo z regionalnego stawał się ogólnopolskim konkursem tańca. Uczestniczą w nim zespoły prezentujące różne kategorie i style taneczne. Zespoły startują w trzech kategoriach wiekowych, do 11 lat, 11-15 lat oraz pow. 15 lat.

 

 

 

Czytaj więcej