Pracownia plastyczna dla dorosłych

Spotkać się ze sztuką, stworzyć coś samodzielnie, wypowiedzieć się „językiem plastyki” można także uczestnicząc w zajęciach plastycznych skierowanych do dorosłych.
Prowadzone przez Annę Lisiewicz warsztaty to okazje do poznawania świata w sposób twórczy, czynny i obligujący do formułowania samodzielnego osądu „penetrowanych” rejonów i zjawisk. Tematy warsztatów prowokują do poszukiwania i odkrywania nowych znaczeń, skojarzeń, zmuszając do elastycznego myślenia i doświadczania.
Zajęcia umożliwiają ekspresję wizualną poprzez działania plastyczne w różnych technikach.