Studio Teatralne "Słup"

Istnieje w Łodzi i działa przy Widzewskich Domach Kultury, a siedzibą jego jest Dom Kultury "502". Założycielem teatru jest Marcel Szytenchelm, wieloletni dyrektor artystyczny zespołu i zarazem reżyser wszystkich spektakli. 


Dewizą zespołu jest przełamywanie schematów i konwencji. Sens swego działania zespół widzi w przełamywaniu nawyków i gotowych wzorców, z jakimi podchodzimy do odbioru wypowiedzi teatralnej. Przyjęcie zaproszenia na przedstawienia „SŁUPA” oznacza, że powinniśmy zostawić w domu normy i kryteria, przy pomocy których zwykle oceniamy spektakle teatralne. Dla Marcela Szytenchelma ważna jest skuteczność oddziaływania na widza, prowokowanie go, a zarazem skłanianie do refleksji. Motto twórcy „SŁUPA” brzmi: „Na tym świecie, aby nie zwariować, trzeba być rozsądnym wariatem”.

Teatr w swojej długoletniej historii może poszczycić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Z licznych nagród jakie otrzymywał należy wymienić te najważniejsze: Grand Prix Barbórkowych Spotkań Teatralnych, I nagroda Łódzkich Spotkań Teatralnych w 1996 roku, Nagroda Krytyków na VII Międzynarodowym Festiwalu „Zderzenie” w 1997 roku. Spektakl „Siedem dni Polaka - tytółmyloncy”, ogólnopolska krytyka uznała za doniosły i ważny, starający się uchwycić nerw epoki. Przedstawienie to objechało triumfalnie wszystkie większe miasta i przeglądy teatralne w Polsce, a także wzięło udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Malta ‘97”.

Do znaczących osiągnięć zespołu należy zaliczyć dwie plenerowe imprezy para-teatralne, organizowane dla uczczenia wybitnych sylwetek twórczych Juliana Tuwima i Władysława Reymonta. „Dni Tuwima” i „Dni Reymonta” od kilku lat realizowane są siłami zespołu oraz kadry Widzewskich Domów Kultury. Wyróżniają się one rustykalną formą nawiązując do folkloru regionu łódzkiego.

Wszystkich chętnych - młodzież oraz dorosłych - zapraszamy do Domu Kultury "502", gdzie instruktorzy udzielą informacji na temat zapisów do zespołu.