Culture Club – warsztaty kulturowe dla dzieci

Zapraszamy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (grupy szkolne) na warsztaty, podczas których będą mogli poznać kulturę i życie codzienne w innych krajach.
Na zajęciach „Culture Club” możecie dowiedzieć się więcej o zwyczajach świątecznych, tradycyjnej kuchni, historii i zabytkach czy też sposobach spędzania wolnego czasu mieszkańców innych krajów. Możecie również poznać najważniejszych światowych twórców kultury oraz ich dorobek.
Nasze zajęcia często przygotowujemy i prowadzimy wspólnie z goszczącymi u nas wolontariuszami przybyłymi z innych krajów w ramach różnorodnych wymian i programów europejskich (np. Ukraina, Estonia, Włochy, Hiszpania).
Uwaga! Warsztaty „Culture Club” mogą być również prowadzone w języku angielskim.
Specjalne spotkania „Culture Club” proponujemy także seniorom.

Informacje i zapisy: Dom Kultury „502”, tel. 42 673 35 99