Twórcze warsztaty plastyczne

Dom kultury "502" zaprasza na warsztaty dla grup zorganizowanych
Zajęcia trwają ok. 3 - 4 godzin
Terminy (godziny przedpołudniowe) do ustalenia

Plastyczne warsztaty twórcze

Warsztaty zawierają trening obejmujący analizę i kojarzenie pojęć, wymuszajacy myślenie zintegrowane z działaniami manualnymi i ruchowymi. Wybrane dzieła plastyczne, uzupełnione fragmentami muzycznymi i filmowymi stanowią podstawę do rozważań i twórczości własnej w obrębie omawianych pojęć abstrakcyjnych. Otwartość stawianych problemów, metody ich rozwiązywania, odciążenie dziecka od stresu związanego z oceną rezultatów jego pracy powodują, że działania te kończą sie sukcesem dziecka tzn. wykreowaniem własnej interpretacji rozpatrywanych zagadnień przedstawionych następnie w formie realizacji plastycznych.

Punktem wyjścia jest konkretne pojecie wywodzące się z dziedziny plastyki, szeroko rozumiane w sposób interdyscyplinarny, ze szczególnym naciskiem na treści humanistyczne. Dziecko samo dokonuje zawężenia i wyboru znaczeń zgodnie z indywidualnym odczuciem. Następuje przejscie od obiektywnej, uniwersalnej formuły do subiektywnej, emocjonalnej interpretacji pojęcia.

Celem warsztatów jest:

 • ćwiczenie procesów kojarzenia i wyciągania wniosków
 • stymulowanie twórczego myślenia
 • pomoc w pokonywaniu stereotypów myślowych i szukaniu własnych metod rozwiązywania problemu
 • działanie plastyczne jako jedna z metod rozwiązywania problemu.

Proponowanie tematy warsztatów:

 • LINIA
 • RYTM
 • KONTRAST
 • WALOR
 • KOLOR
 • KSZTAŁT
 • MATERIA