Warsztaty twórcze dla dzieci młodszych

Warsztaty twórcze dla dzieci młodszych          
Proponujemy następujące warsztaty twórcze dla dzieci klas młodszych szkół podstawowych i przedszkoli. Zajęcia w grupach zorganizowanych trwają ok. 2  godzin. Terminy (godziny przedpołudniowe) do ustalenia.

Rzecz o budowaniu
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i klasy 1 szkoły podstawowej

 • Zajęcia przybliżające zagadnienia architektury i budownictwa.
 • Dzieci poznają podstawowe pojęcia i zagadnienia, podejmują próbę planowania przestrzennego na wielkowymiarowej płaszczyźnie oraz stworzenia budowli przestrzennej z prostych elementów (działania grupowe w konwencji zabawy).
 • Zajęcia bogato ilustrowane przeźroczami.


Mity - o tym jak powstała Ziemia
Warsztaty dla dzieci klas młodszych szkół podstawowych

 • Zajęcia wprowadzające w świat mitów dotyczących powstania Ziemi pochodzących z różnych rejonów świata.
 • Zajęcia wzbogacone prezentacją zdjęć astronomicznych i naukowych hipotez na temat powstania Ziemi.
 • Praca plastyczna - komiks o historii powstania ziemi, wykonany w oparciu o wybraną wersję.


Światło i cień – (teatr cieni)
Warsztaty dla dzieci klas młodszych szkoły podstawowej

 • Zajęcia wykorzystujące efekt powstawania cienia.
 • Podjęcie prób wystąpień parateatralnych z wykorzystaniem ruchu i scenografii teatru cieni.
 • Po próbach scenicznych i poznaniu możliwości wykonanie krótkich etiud z wykorzystaniem efektu cienia, jego kształtu i ruchu, oraz efektów kolorystycznych.
 • Zajęcia w formie zabawy, ogólnorozwojowe.


Rytmy – mój rytm, rytm Ziemi
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych

 • Zajęcia zwracające uwagę na cykl przemian w przyrodzie, miejsce człowieka w rytmie tych zmian.
 • Zabawy i działania plastyczne.


Druk
Warsztaty dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej

 • krótka historia powstania druku – od stempla do ruchomej czcionki,
 • sposoby drukowania dawniej i dzisiaj (ćwiczenia),
 • poznanie pojęcia odbitki graficznej,
 • wykonanie samodzielne matrycy graficznej i odbitki;
 • możliwość wykonania „księgi” z odbitkami prac dzieci.