Warsztaty twórcze dla dzieci starszych

Warsztaty zawierają trening obejmujący analizę i kojarzenie pojęć, wymuszajacy myślenie zintegrowane z działaniami manualnymi i ruchowymi. Podejmowanie decyzji, wypowiedzi własnej z użyciem nieskomplikowanej formy wizualnej. Poszukiwanie własnego odniesienia do wielu interdyscyplinarnych zagadnień. Dialog poprzez działania plastyczne.
Warsztaty twórcze dla dzieci starszych          
Proponujemy następujące warsztaty twórcze dla dzieci starszych klas szkoły podstawowej. Zajęcia w grupach zorganizowanych trwają ok. 2-3  godzin. Terminy (godziny przedpołudniowe) do ustalenia.

Po drugiej stronie
Warsztaty dla młodzieży klas starszych szkoły podstawowej

  • Zajęcia zwracające uwagę na potrzebę poznania i rozumienia zjawisk dotyczących bytu człowieka i przemijania oraz refleksji nad zagadnieniem granicy ludzkich możliwości i ijej przekraczania.
  • Problem rozpatrywany w oparciu o przykłady wierzeń pochodzących z różnych epok i miejsc na Ziemi.
  • Działania parateatralne – plastyka akcji.

 
Rozum czy serce
„Mędrca szkiełko i oko” – czy – „Czucie i wiara silniej do mnie mówi”
Dylemat wciąż aktualny
warsztaty dla młodzieży klas starszych szkoły podstawowej.

  • Zajęcia podejmujące temat świadomości działania człowieka - podejmowanych decyzji i wyborów – rozważania.
  • Wiersz A. Mickiewicza przykładem dzieła literackiego odzwierciedlającego zainteresowanie człowieka badaniem pobudek ludzkich działań i wyborów.   
  • Przemiany światopoglądowe na przykładzie dzieł sztuki pochodzących z kolejno następujących po sobie okresach historycznych. Odniesienia do współczesności.
  • Podział na dwie grupy – opowiedzenie się za jedną z możliwości – próby wzjemnego przekonania i dialogu.
  • Dialog  między grupami poprzez działania plastyczne (instalacja przestrzenna).
  • Zajęcia ilustrowane przykładami dzieł sztuki.