Towarzystwo śpiewacze "Anna"

Towarzystwo Śpiewacze „Anna” istnieje od 1988 r. Pomysłodawczynią i założycielką grupy była Anna Lelental – od jej imienia zespół przyjął swoją nazwę.

Grupę tworzą seniorzy, których łączy zamiłowanie do śpiewania, chęć dostarczania wzruszeń i wrażeń artystycznych, radość płynąca ze wspólnych spotkań, aktywność twórcza i chęć niebanalnego spędzania srebrnych lat. Podczas swojej wieloletniej działalności zespół prezentował się na konkursach regionalnych i ogólnopolskich, zdobywając nagrody i wyróżnienia, ponadto zaistniał w TV prezentując samodzielny recital.
Towarzystwo Śpiewacze „Anna” znane jest również jako grupa koncertująca dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej, zatem często można usłyszeć ją w łódzkich Domach Opieki Społecznej czy Domach Dziennego Pobytu. Grupa bawi żartobliwymi scenkami i skeczami, wzrusza lirycznym śpiewem, a repertuarem przywołuje wspomnienia z lat młodości.

Cotygodniowe spotkania poświęcone są doskonaleniu dotychczas przygotowanych programów i opracowywaniu nowych. Próby zespołu to również okazja do spotkań towarzyskich i poznania nowych osób.

W repertuarze zespołu znajdują się:
•    piosenki popularne,
•    folklor łódzki,
•    piosenki o kobietach i dla kobiet,
•    pieśni patriotyczne,
•    piosenki o miłości,
•    arie operetkowe,
•    piosenki z lat 40. i 50. XX w.,
•    kolędy i pastorałki,
•    piosenki biesiadne.


Obecnie zespołem kieruje Stanisław Krystek.
Spotkania grupy odbywają się we wtorki w godzinach 12.00-14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny.