Wycieczki

Znane i nieznane czyli wycieczki pełne niespodzianek - propozycja dla aktywnego seniora

 

Grupa docelowa: seniorzy w wieku 55+, z terenu Łodzi, uczestniczący w zajęciach prowadzonych w placówkach kulturalno-oświatowych na terenie miasta.

Czas realizacji: 2019 rok

Miejsce realizacji: wybrane obiekty reprezentujące polskie dziedzictwo kulturowe na terenie województwa łódzkiego.

Organizator: Dom Kultury Ariadna

 

Tematyka wycieczek, realizacja tras turystycznych:

1.   „Śladami kobiety oświeconej- historia Marii Sanguszkowej ” – Łódź - Aleksandrów Łódzki – Poddębice – Adamów – Łódź

2. Cztery pory roku według Reymonta - wiosna" - Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - Brzeziny - Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach

3.    „Od osady kościelnej do potęgi włókienniczej - życie codzienne przemysłowego miasta”- Łódź- Ksawerów – Pabianice – Łódź

4.    „ Spotkania ze sztuką i dworskie opowieści – czyli sekrety rodu Walewskich ”- Łódź- Kolumna – Łask-Tubądzin- Łódź

5.    „Lodzermenschów dawnych zabaw czar - miasta-ogrody wczoraj i dziś”- Łódź - Ruda Pabianicka – Rzgów – Tuszyn – Kruszów – Łódź

 

Cele:

·       promocja aktywnego stylu spędzania czasu wolnego

·       popularyzacja atrakcji turystycznych województwa łódzkiego z wykorzystaniem lokalnego  i regionalnego dorobku kultury

·       pogłębianie poczucia tożsamości lokalnej poprzez wzbogacenie wiedzy o ważnych obiektach dziedzictwa kulturowego

·       rozwijanie pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów

·       stworzenie okazji do nawiązania kontaktów interpersonalnych, budowanie więzi w grupie seniorów, wzmocnienie poczucia własnej wartości osób starszych

 

Sposoby realizacji:

·       zbudowanie grupy osób poszukujących kontaktów interpersonalnych i kreatywnych działań

·       realizacja cyklu 5 wycieczek na terenie województwa łódzkiego

·       wskazanie ważnych obiektów dziedzictwa kulturowego oraz ich walorów historyczno-turystycznych

·       przeprowadzenie warsztatów artystycznych inspirowanych lokalnym dorobkiem kulturowym regionu umożliwiających różnorodne formy ekspresji

·       zorganizowanie działań animacyjnych umożliwiających budowanie relacji w grupie

 

 Harmonogram wycieczek:

1 x w miesiącu: styczeń, luty, marzec, maj, wrzesień

Czas trwania : 9.00- 19.00

 

Oferta działań artystycznych:

·       wykonywanie masek karnawałowych

·       nauka tańców dworskich

·       malowanie na ceramice

·       papieroplastyka inspirowana sztuką ludową

·       kompozycje użytkowe z materiału naturalnego

·       improwizacja teatralna z wykorzystaniem rekwizytów

 

Realizacja programu turystyczno-artystycznego:

Beata Arabska – przewodnik turystyczny, instruktor

Ewa Bujak- koordynator, prowadzenie warsztatów artystycznych

 

 

Ideą projektu jest aktywne spędzenie czasu wolnego poprzez odkrywanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz udział w warsztatach artystycznych inspirowanych dorobkiem regionu.